Menu Sluiten

Algemene voorwaarden Mini & Mom

1. Betaling
1.1 Voor deelname aan de lessen is een vooraf aangekochte leskaart nodig.
1.2 De leskaarten kunnen online aangeschaft worden of via het inschrijfformulier op locatie.
1.3 De kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
1.4 Na het volgen van een proefles vervalt het recht op ontbinden van de leskaart. Aangekochte lessen kunnen niet geannuleerd worden en zijn niet in te wisselen voor geld.
1.5 Betaling kan uitsluitend via IDEAL of bankoverschrijving.
1.6 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
1.7 Tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden aangepast worden.
1.8 Gekochte leskaarten met 10 lessen zijn geldig tot 4 (vier) maanden na aankoop.
1.9 Gekochte leskaarten met 5 lessen zijn geldig tot 2 (twee) maanden na aankoop.
1.10 Gekochte leskaarten met 20 lessen zijn geldig tot 8 (acht) maanden na aankoop.
1.11 Niet opgemaakte les komen na 8 (voor 20 lessen), 4 (voor 10 lessen) of 2 (voor 5 lessen) maanden te vervallen.
1.2 Wanneer je bevalt tijdens de loopduur van je leskaart zullen wij 6 tot 8 weken bij de einddatum van je leskaart optellen zodat je de overige lessen na je bevalling nog kunt gebruiken. . 

2. Mini & Mom lessen
2.1 Veiligheid staat ten alle tijden voorop, zowel voor ouder als kind.
2.2 Het is niet toegestaan zelfstandig aan de gang te gaan zonder begeleiding.
2.3 Mini & Mom behoudt het recht om geplande lessen af te zeggen.
2.4 Wanneer er 3 deelnemers of minder aangemeld zijn voor je geplande les wordt de les geannuleerd. Je les wordt terug geboekt op je leskaart.
2.5 In de agenda wordt er 60 minuten uitgetrokken voor de les. Dit is inclusief de thee achteraf. De lesduur van de les zelf (het actieve gedeelte) bedraagt ongeveer 45 minuten.
2.6 Mini & Mom heeft het recht om rooster wijzigingen door te voeren, waaronder het wijzigen of verplaatsen van lessen.

3. Reservering en afmelding
3.1 Lessen kunnen uitsluitend in de online agenda gereserveerd worden.
3.2 Wanneer je aangemeld bent voor de les maar je toch niet aanwezig kunt zijn dan dien je je af te melden voor de les. Dit kan (tot 24 uur voor aanvang) via je account op de website.
3.3 Afmeldingen kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les online geregistreerd worden. Voor afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang zal één les van het tegoed worden afgeschreven.
3.4 Mini & Mom behoudt zich het recht deelnemers tot de les te ontzeggen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De lessen bij Mini & Mom zijn geheel op eigenrisico. Mini & Mom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen. Tenzij Mini & mom opzet of grove schuld te verwijten is.
4.2 Indien Mini & Mom aansprakelijk wordt geacht door de deelnemer voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in rekening gebracht is door Mini & Mom voor de desbetreffende les.

5. Geheimhouding en privacy
5.1 Mini & Mom is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst is verkregen en zal dit enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze verkregen is.
5.2 Verkregen persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten door de deelnemer. Hiermee voldoet Mini & Mom aan de eisen van de wet “Bescherming persoonsgegevens”.
5.3 Voor de wet persoonsgegevens wordt u verwezen naar overheid.nl.
5.4 De deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden.

6. Geldende algemene voorwaarden.
6.1 Geldend zijn de algemene voorwaarden zoals deze gold op het moment van akkoord.

Toevoeging 14 maart i.v.m. Online lessen (vanwege het corona virus). 

7 Online lessen
7.1 De online lessen zijn te volgen voor het halve bedrag van de ‘gewone’ studio lessen. Dit betekent dat de lopende leskaarten op 14 maart zijn verdubbeld. Wanneer we weer geopend zijn zullen de leskaarten weer gehalveerd worden. Op deze manier kan er een halve les van de bestaande leskaarten afgeschreven worden.
7.2 De duur van de online les is 45 minuten. 
7.3 De speciale online leskaarten zijn alleen te gebruiken voor de online lessen en niet voor de studio lessen. 
7.4 De online leskaart van 5 lessen is 5 weken geldig. 
7.5 De online leskaart van 10 lessen is 10 weken geldig. 
7.6 Niet opgemaakte lessen zullen na deze periode komen te vervallen. 
7.7 Na inschrijving voor de les naar keuze ontvang je voor aanvang van de les een link naar Skype om vanuit huis deel te kunnen nemen.
7.8 Het recht op ontbinden binnen 14 dagen van de leskaart vervalt op het moment dat er gebruik is gemaakt van de lessen en er dus tegoed afgeschreven is.